Beranda » Artikel » Artikel Nasihat » Yuk Semangat Salat Jama’ah di Masjid

Yuk Semangat Salat Jama’ah di Masjid

✊🏻🕌✅ YUK SEMANGAT SALAT JAMA’AH DI MASJID

Ciri khas yang harus dimiliki oleh orang yang beriman adalah tunduk dan patuh memenuhi panggilan-Nya. Ciri khas ini sebagai tanda kebenaran dan kejujuran imannya kepada Allah .

Allah berfirman (artinya):

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, bila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang dapat menghidupkan hati kalian…”

📚 (Q.S. Al-Anfal: 24)

Allah memanggil kaum mu’minin untuk memakmurkan masjid. Siapa yang memenuhi panggilan Allah ini, maka Allah bersaksi atas kebenaran dan kejujuran iman dia kepada-Nya.

Allah berfirman (artinya):

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat.”

📚 (Q.S. At-Taubah: 18)

Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi’i (bermadzhab Syafi’i) seorang ulama’ besar dan ahli tafsir berkata:

“Allah bersaksi atas keimanan orang-orang yang mau memakmurkan masjid.”

📕 (Al-Mishbahul Munir tafsir At-Taubah: 18)

Sesungguhnya termasuk syi’ar Islam terbesar adalah memakmurkan masjid-masjid dengan menegakkan shalat berjama’ah. Bila masjid itu sepi atau kosong dari menegakkan shalat berjama’ah pertanda mulai rapuh dan melemahnya kebesaran dan kemulian dakwah Islamiyyah.

🔎 Isi artikel ini dinukil dari :
https://bit.ly/3emallF

📮Boleh Join & Share :
http://simpellink.com/medsosuak

🔰 UKHUWAH ANAK KULIAH 🔰
•• ════════ ❁✿❁════════ ••

DMCA.com Protection Status